ICCS
ICCS
social sciences
economics
sciences
art_architectute
humanities
              sciences
sciences
bar'
Grupează cadrele didactice din urmatoarele facultăţi:
Facultatea de Inginerie, Informatica si Geografie ,

Facultatea de Medicină Veterinară

care desfăşoară activităţi de cercetare, individual sau în colective, în cadrul centrelor de cercetare.

Facultatea de Inginerie, Informatica si Geografie

Cadrele didactice din cadrul facultăţii îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul Centrului de Cercetări în Matematică şi Informatică, în special prin studii individuale, conform domeniilor matematice sau informatice în care sunt specializate. Cercetarea se realizează pe patru direcţii principale şi anume: matematică teoretică, matematică aplicată, informatică teoretică, informatică aplicată. Centrul de cercetare organizează CAMAI (Conferinţa Anuală de Matematici Aplicate şi Informatică) iar membrii centrului participă curent la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
DIRECŢII DE CERCETARESpecializarea Geografie

Activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul temelor de cercetare colective şi individuale conform celor patru direcţii de cercetare: geografie fizică, geografie regională, geografie umană şi geografia turismului. În afara acestor teme, cadrele didactice au fost implicate în proiecte de cercetare naţionale PN-II CNCS. În prezent, în Facultatea de Geografie se derulează trei proiecte educaţionale finanţate din FSE. Anual facultatea organizează Simpozionul Internaţional Landscape: perception, understanding, awareness and action.Facultatea de Medicină Veterinară

În cadrul facultăţii funcţionează un Centru de cercetare ştiinţifică denumit CENTRUL DE CERCETARE PENTRU ŞTIINŢE MEDICALE VETERINARE – "VETSCIENCE" constituit ca organism de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti. Membrii Centrului de cercetare "VETSCIENCE" sunt participanţi activi în proiecte de cercetare naţionale (CNCSIS, CEEX, PNCDI) şi internaţionale (COST) şi organizatori/co-organizatori ai unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Conferinţa Naţională de Micologie Medicală, Conferinţa Internaţională Animal Health Science Conference, Simpozionul Internaţional AWARE - Cercetarea bunăstării animalelor de ferma într-o Europă extinsă, etc.) aşa cum este prezentat şi pe site-ul Universităţii Spiru Haret, secţiunea Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică.
COMPETENŢE DE CERCETARECercetatorul anului 2017

Prof. Univ. Dr. Turcu Danut titular disciplinele Microbiologie. Imunologie. Farmacologie

In perioada 2012-2014 a coordonat stiintific 11 licente si o dizertatie. A participat in calitate de referent stiintific la 10 teze de doctorat. Este membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, Asociatiei Generale a Medicilor veterinari din Romania si Societatii Romana de Microbiologie si expert RENAR in domeniul microbiologie imunologie laborator. In perioada 2012-2014 a avut 4 contracte de cercetare. Contract cercetare nr. 227/2012 - Prepararea inoculului şi urmărirea infecţiei stafilococice într-un model experimental Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele in calitate de director contract: Valoare 2.500 lei; Contract cercetare nr. 304/2012 Radiologic exams of rabbits infected of a Staphylococcus strain in a experimental model. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, in calitate de membru in echipa de cercetare, valoare 8.000 lei; Contract cercetare nr. 264/21.05.2013- Servicii de monitorizare microbiologică a iepurilor folosiţi înt-un model experimental de osteomielită. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, in calitate de director de contract, valoare 6.000 lei.
In cursul anului 2014 a elaborat 2 proiecte de cercetare pentru competitia parteneriate si a indeplinit punctajul de finantare si s-a incheiat contractul UEFISCDI nr 186/2014 UEFISCDI, care se va deruleaza in perioada 2014-2016, Tehnologie de biofortifiere protectiva cu seleniu a culturilor de crucifere pentru producerea unor alimente functionale cu un continut sigur si constant de compusi chemopreventivi. Turcu Danut Director contract membri in echipa Grigorescu Paul, Petrut Tanase, Condur Dan, valoare 198.000 lei.
Activitatea de cercetare s-a finalizat prin publicare de lucrari stiintifice. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, anale ale universităţilor: Non-sticking antibacterial protection of biomedical devices. Cristina C. Surdu-Bob, Danut Turcu, Marius Badulescu, Cristin Coman, Catalin Luculescu, Alexandru Anghel. Book of abstracts 4th International Conference on plasma medicine ICPM4, 2012, Orleans France, June 17-21, Proceedings, p. 120; Clinical parameters – possible indicators of infection levels in a rabbit tibial osteomyelitis model, Surdu-Bob C., Coman C., Vlase E., Turcu D., Badulescu M. International Symposium Rus-LASA- Science based assessement of laboratory animal welfare, 17-19 November 2014, St. Petersburg, Russia, 2014, Abstract book p. 81; Protective biofortification with selenium of cruciferous crops for production of functional food. Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu. Simpozion International –Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM editia a X-a, Bucuresti, Romania30-31 oct. 2014, Abstract volume, p 47. Coman C. , Surdu Bob C., Barbuceanu F., Turcu D., Popovici A., Vlase E., Oporanu M., Badulescu M. Refining an experimental model of osteomielytis in rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. May 2013, Vol. 52, No. 3, p.265. ISSN 1559-6109; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Florica Barbuceanu, Ene Vlase, Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Local treatment of induced chronic osteomyelitis in rabbit tibia – A comparative study. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 96. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Ene Vlase, Florica Barbuceanu Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Preventive treatment implant particles against osteomyelitis – An animal model. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 94. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656.
Activitatea de cercetare s-a finalizat prin publicare de lucrari stiintifice. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, anale ale universităţilor: Non-sticking antibacterial protection of biomedical devices. Cristina C. Surdu-Bob, Danut Turcu, Marius Badulescu, Cristin Coman, Catalin Luculescu, Alexandru Anghel. Book of abstracts 4th International Conference on plasma medicine ICPM4, 2012, Orleans France, June 17-21, Proceedings, p. 120; Clinical parameters – possible indicators of infection levels in a rabbit tibial osteomyelitis model, Surdu-Bob C., Coman C., Vlase E., Turcu D., Badulescu M. International Symposium Rus-LASA- Science based assessement of laboratory animal welfare, 17-19 November 2014, St. Petersburg, Russia, 2014, Abstract book p. 81; Protective biofortification with selenium of cruciferous crops for production of functional food. Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu. Simpozion International –Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM editia a X-a, Bucuresti, Romania30-31 oct. 2014, Abstract volume, p 47. Coman C. , Surdu Bob C., Barbuceanu F., Turcu D., Popovici A., Vlase E., Oporanu M., Badulescu M. Refining an experimental model of osteomielytis in rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. May 2013, Vol. 52, No. 3, p.265. ISSN 1559-6109; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Florica Barbuceanu, Ene Vlase, Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Local treatment of induced chronic osteomyelitis in rabbit tibia – A comparative study. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 96. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Ene Vlase, Florica Barbuceanu Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Preventive treatment implant particles against osteomyelitis – An animal model. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 94. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656.