ICCS
ICCS
social sciences
economics
sciences
art_architectute
humanities
              art
art
bar'

Facultatea de Arhitectura

Arhitectura este o expresie şi un document al civilizaţiei umane. Balzac considera arhitectura …”până la un punct, expresia civilizaţiei unui popor”

Arhitectura reprezintă arta şi ştiinţa de a proiecta şi a construi diverse construcţii, de la clădiri la monumente şi alte tipuri de structuri.

Colectivul de la Arhitectură se evidenţiază prin faptul că se dedică întru totul revitalizării, refunctionalizarii, restaurării patrimoniului construit. De asemenea se implică în studii şi cercetări crearea unei evidenţe a patrimoniului construit.

Cercetarea în cadrul Facultăţii de Arhitectură, vizează şi domeniul patrimoniului cultural, în contextul internaţional de promovare a unei politici de salvgardare, protecţie şi valorificare a spaţiilor istorice.

Tinerii sunt antrenaţi , într-un prim stadiu în domeniul cercetării prin proiectare , participând la activităţile din cadrul Centrului de cercetare şi proiectare de arhitectură şi Centrului de cercetare şi proiectare de arhitectură de interior şi design.

Cercetarea aplicativă se realizează prin cartări, relevee, acţiuni de documentare cuprinse în programele de cercetare legate de conservarea şi valorificarea patrimoniului construit.

Prin participarea la cercul de de cercetare de ţip CAT / Cercetare Aplicativă şi Tehnică, studenţii vor fi instruiţi şi pregătiţi în vederea accesării fondurilor europene, prin întocmirea de aplicaţii, crearea unor link-uri cu alte cercuri universitare naţionale şi europene, lansarea pe internet a unor tematici cu scopul identificării de parteneriate viabile în competiţiile naţionale şi europene.

Teme de cercetare:

 • arhitectura tradiţională ca model pentru o arhitectură ecologică contemporană
 • case solare (o abordare a energiilor alternative în proiectarea locuinţei)
 • designul de interior contemporan (probleme ale locuirii urbane)
 • abordări fenomenologice ale arhitecturii (arhitectura ca spectacol urban)
 • soluţii de reabilitare a faţadelor clădirilor existente
 • detalii arhitecturale cu utilizare de materiale uşoare şi durabile la anvelopa clădirilor

  Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Specializarea Pedagogie Muzicala

  Valorificând experienţa de până acum a cercetării şi inovării în aria creaţiei muzicale colectivul de la Muzică s-a axat pe trei coordonate ale sale: creaţie componistică, interpretativa şi muzicologica, dezvolta programe comune de cercetare interdisciplinară pe zone commune de interes: relaţia arhitectura-muzica, geografie- muzica, literatura -muzica,, sociologie- muzica, educaţie - muzica etc.

  Teatru „Teatrul este poezia ce se desprinde din carte şi devine omenească” – Federico Garcia Lorca „Pe scena teatrului actorii trăiesc”– Peter Boyle

  Colectivul de la specializarea Teatru Spiru Haret promovează în domeniul cercetării ştiinţifice următorul set de valori: profesionalism în cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică; atitudine etică; performanţă în cercetare şi creaţie artistică (concretizată în spectacole, publicaţii/articole recunoscute pe plan naţional, participare activă la conferinţe naţionale, prezenţe ale cadrelor didactice cu activitate de creaţie şi interpretare pe afişul festivalurilor naţionale şi internaţionale de teatru şi film).

  Stategia de cercetare a Centrului de Cercetare şi Creaţie Artistică este axată pe următoareledirecţii :

 • cercetare în teatru şi în domeniul artei actorului: istoria teatrului,;
 • trenduri ale creaţiei teatrale europene şi naţionale,;
 • metode moderne de formare a competenţelor în domeniul artistic
 • întărirea rolului şi a contribuţiei actorilor şi regizorilor în schimbarea socială;
 • studiul de concept şi de metodă în pedagogia şi în practică teatrală.

  Ca expresie a creativităţii, regăsim rolurile abordate de profesorii, absolvenţii şi studenţii noştri în serialele de televiziune româneşti, în filmele romaneşti şi pe scenele de Teatru din Ţară şi din Bucureşti.

  Universitatea Spiru Haret oferă posibilitatea studenţilor săi de la Artă de a se implica direct , încă din primul an de studii, la realizarea programelor de televiziune–ale – TVH2.0. ( link la website)

  Profesorii participă alături de studenţii cei mai buni la atelierele internaţionale: Sinaia ateliere ale catedrei UNESCO şi ÎŢI (Institutul Internaţional de Teatru), Precum şi la a congrese internaţionale şi ateliere ale Şcolilor de Teatru din toată lumea: la Tampico – Mexic 2004, la Kychirklarely – Turcia – 2005, la Manila – Filipine – 2006


 • Cercetatorul anului 2017

  MARIA DUDA

  este lector doctor (UAUIM) arhitect ( AAM UNISI).
  Preda Experienta Urbana, Tehnologii contemporane, Materiale de Constructii si Proiectare la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Arhitectura. Are o experienta de 5 ani in organizarea workshopului de Scenarii Urbane pentru Bucuresti www.scenariiurbane.ro , organizarea de conferinte cu invitati straini (V. Olgiati, E. Zenghelis, D. Waelchli si U. Brauen, G. Daneshgar, P. Gartmann), organizarea de expozitii (Ceainaria Carturesti, Noaptea Muzeelor, pavilionul Scenarii Urbane la Street Delivery) si publicare (Manifeste pentru Bucuresti, articole in revista Arhitectura, prezentari la conferinte si workshopuri interantionale). In 2014 a sustinut teza de doctorat \"Realitate, asteptari, oferta. Spatiul public bucurestean actual. Pietele centrale bucurestene\".