ICCS
social sciences
economics
sciences
art_architectute
humanities
              sciences
sciences
bar'
Va invitam sa participati la sesiunea stiintifica de medicina veterinara, din mai 2016. Detalii suplimentare...

Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie-

În data de 11 aprilie 2014, în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică din Universitatea spiru Haret s-a desfăşurat prima întâlnire din cadrul Seminarului de Criptanaliză - Alan Turing.

În data de 10 aprilie 2014, în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică din Universitatea spiru Haret s-a desfăşurat Seminarul Momente şi Personalităţi din Instoria Matematicii în cadrul căruia a fost evocată personalitatea matematicianului Eugène Charles Catalan de la cărui naştere se împlinesc 200 de ani.

Conferinţa Anuala de Matematici Aplicate şi Informatică

Pe data de 8 iunie 2013, Departamentul de Matematică şi Informatică al Universităţii Spiru Haret şi Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti a organizat CAMAI (Conferinţa Anuală de Matematici Aplicate şi Informatică ) 2013 sub egida Anului Internaţional al Statisticii.

Conferinţa Anuala de Matematici Aplicate şi Informatică

Pe data de 15 iunie 2012 cu ocazia implinirii a 15 ani de activitate a Facultaţii de Matematică şi Informatică, Departamentul de Matematică şi Informatică al Universităţii Spiru Haret şi Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti a organizat CAMAI (Conferinţa Anuală de Matematici Aplicate şi Informatică ) 2012.

Seminarul Momente şi personalităţi din istoria matematicii

Pe data de 12 martie 2013 Facultatea de Matematică şi Informatică, din cadrul Universităţii Spiru Haret a organizat a-IV-a manifestare din cadrul Seminarului Momente şi personalităţi din istoria matematicii. Cu ocazia acestei întâlniri a fost prezentată expunerea Viaţa lui Alexander Grothendieck de asist. univ. dr. Alexandru Sterian

Seminarul de Matematici Aplicate şi Computationale

Pe data de 19 martie 2013, Facultatea de Matematică şi Informatică organizeaza in cadrul Seminarului de Matematici Aplicate şi Computationale prezentarea lucrarii Metode optime pentru detecţie, acoperire şi criptare în reţelistică susţinute de Lector Dr. Alina Olteanu

Specializarea Geografie

Anual Facultatea de Geografie organizează SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE GEOGRAFIE – PEISAJE: PERCEPŢIE, CUNOAŞTERE, CONŞTIENTIZARE ŞI ACŢIUNE care îşi propune să reunească geografi (cercetători, cadre didactice, doctoranzi), economişti, sociologi, antropologi, politologi, dar şi alţi specialişti cu preocupări în domeniul geografic sau al peisajelor, precum şi studenţi sau masteranzi.

Obiectivul principal al simpozionului este analiza tuturor tipurilor de peisaje (geomorfologice, rurale, urbane, economice, culturale, complexe etc.), modificările acestora ca urmare a activităţii umane şi a politicilor naţionale şi regionale, evoluţia peisajului, posibilităţi de implementare a principiilor dezvoltării durabile, precum şi promovarea viziunii multidisciplinare prin prezentarea rezultatelor din diferite domenii de specialitate, toate încadrate în domeniul geografic.

In perioada 29-31 mai 2015, la Bucuresti si Constanta, se va desfasura Cea de-a 7-a Editie a Simpozionului International de Geografie "LANDSCAPES: PERCEPTION, KNOWLEDGE, AWARENESS AND ACTION". Mai multe informatii se gasesc pe website: www.geosymposiumlandscapes.ro


Facultatea de Medicină Veterinară
Anunt: a 16 - a Sesiune Stiintifica a cadrelor didactice 2015

Cercetatorul lunii

Prof. Univ. Dr. Turcu Danut titular disciplinele Microbiologie. Imunologie. Farmacologie

In perioada 2012-2014 a coordonat stiintific 11 licente si o dizertatie. A participat in calitate de referent stiintific la 10 teze de doctorat. Este membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, Asociatiei Generale a Medicilor veterinari din Romania si Societatii Romana de Microbiologie si expert RENAR in domeniul microbiologie imunologie laborator. In perioada 2012-2014 a avut 4 contracte de cercetare. Contract cercetare nr. 227/2012 - Prepararea inoculului şi urmărirea infecţiei stafilococice într-un model experimental Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele in calitate de director contract: Valoare 2.500 lei; Contract cercetare nr. 304/2012 Radiologic exams of rabbits infected of a Staphylococcus strain in a experimental model. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, in calitate de membru in echipa de cercetare, valoare 8.000 lei; Contract cercetare nr. 264/21.05.2013- Servicii de monitorizare microbiologică a iepurilor folosiţi înt-un model experimental de osteomielită. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, in calitate de director de contract, valoare 6.000 lei.
In cursul anului 2014 a elaborat 2 proiecte de cercetare pentru competitia parteneriate si a indeplinit punctajul de finantare si s-a incheiat contractul UEFISCDI nr 186/2014 UEFISCDI, care se va deruleaza in perioada 2014-2016, Tehnologie de biofortifiere protectiva cu seleniu a culturilor de crucifere pentru producerea unor alimente functionale cu un continut sigur si constant de compusi chemopreventivi. Turcu Danut Director contract membri in echipa Grigorescu Paul, Petrut Tanase, Condur Dan, valoare 198.000 lei.
Activitatea de cercetare s-a finalizat prin publicare de lucrari stiintifice. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, anale ale universităţilor: Non-sticking antibacterial protection of biomedical devices. Cristina C. Surdu-Bob, Danut Turcu, Marius Badulescu, Cristin Coman, Catalin Luculescu, Alexandru Anghel. Book of abstracts 4th International Conference on plasma medicine ICPM4, 2012, Orleans France, June 17-21, Proceedings, p. 120; Clinical parameters – possible indicators of infection levels in a rabbit tibial osteomyelitis model, Surdu-Bob C., Coman C., Vlase E., Turcu D., Badulescu M. International Symposium Rus-LASA- Science based assessement of laboratory animal welfare, 17-19 November 2014, St. Petersburg, Russia, 2014, Abstract book p. 81; Protective biofortification with selenium of cruciferous crops for production of functional food. Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu. Simpozion International –Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM editia a X-a, Bucuresti, Romania30-31 oct. 2014, Abstract volume, p 47. Coman C. , Surdu Bob C., Barbuceanu F., Turcu D., Popovici A., Vlase E., Oporanu M., Badulescu M. Refining an experimental model of osteomielytis in rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. May 2013, Vol. 52, No. 3, p.265. ISSN 1559-6109; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Florica Barbuceanu, Ene Vlase, Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Local treatment of induced chronic osteomyelitis in rabbit tibia – A comparative study. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 96. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Ene Vlase, Florica Barbuceanu Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Preventive treatment implant particles against osteomyelitis – An animal model. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 94. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656.
Activitatea de cercetare s-a finalizat prin publicare de lucrari stiintifice. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, anale ale universităţilor: Non-sticking antibacterial protection of biomedical devices. Cristina C. Surdu-Bob, Danut Turcu, Marius Badulescu, Cristin Coman, Catalin Luculescu, Alexandru Anghel. Book of abstracts 4th International Conference on plasma medicine ICPM4, 2012, Orleans France, June 17-21, Proceedings, p. 120; Clinical parameters – possible indicators of infection levels in a rabbit tibial osteomyelitis model, Surdu-Bob C., Coman C., Vlase E., Turcu D., Badulescu M. International Symposium Rus-LASA- Science based assessement of laboratory animal welfare, 17-19 November 2014, St. Petersburg, Russia, 2014, Abstract book p. 81; Protective biofortification with selenium of cruciferous crops for production of functional food. Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu. Simpozion International –Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM editia a X-a, Bucuresti, Romania30-31 oct. 2014, Abstract volume, p 47. Coman C. , Surdu Bob C., Barbuceanu F., Turcu D., Popovici A., Vlase E., Oporanu M., Badulescu M. Refining an experimental model of osteomielytis in rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. May 2013, Vol. 52, No. 3, p.265. ISSN 1559-6109; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Florica Barbuceanu, Ene Vlase, Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Local treatment of induced chronic osteomyelitis in rabbit tibia – A comparative study. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 96. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Ene Vlase, Florica Barbuceanu Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Preventive treatment implant particles against osteomyelitis – An animal model. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 94. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656.