USH cerc facebook Linkedin twitter USH research

Instruire online pentru cercetatori

Etica in cercetare si protejarea datelor cu caracter personal

Comunicarea si diseminarea rezultatelor cercetarii

- Comunicarea privind cercetarea si inovarea in UE
Un ghid pentru participantii la proiecte
- Cum sa scrii despre cercetare in limbajul cotidian
- Comunicarea stiintei
- Ghidul UE pentru comunicarea stiintifica

Nediscriminarea in activitatea de cercetare

- Politicile privind egalitatea de gen in cercetarea publica
-Pachetul online de invatare GENOVATE privind leadershipul competent in domeniul genului in mediul universitar
- Incluzand genul in cercetarea stiintifica va maximiza impactul si acoperirea globala

Managementul proiectelor

- Ghid de bune practici in management de proiecte
- Manual Expert accesare fonduri structurale si de coeziune 2014- 2020
- Manual Expert implementare fonduri structurale
- Manual expert monitorizare, evaluare, impact si sustenabilitate a proiectelor
- Manual de formare - Achizitii publice
- Ghid referitor la finantarea din partea UE- ed.2017

Managementul proiectelor tip FP VII si Orizont 2020

(Materiale puse la dispozitie prin intermediul Actiunii COST BESTPRAC)

- Management de proiect in proiectele H2020
- Ghidul pentru cele mai bune practici, probleme financiare bazate pe experienta membrilor BESTPRAC
- Aspecte juridice si financiare in H2020
- Raportare stiintifica si comunicare
- Cele mai bune practici referitoare la "crearea de sinergii cu alte programe de finantare"

Urmarirea citarilor

- Google Scholar
- Web of Science

Orizont 2020

- Programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare si inovare Orizont 2020
- Informatii generale
- Fundamente Orizont 2020
- Acord de finantare Orizont 2020 explicat
- Cerintele etice pe parcursul pregatirii noilor granturilor H2020 si a granturilor in desfasurare
- Mini-Managementul proiectelor H2020 pentru a maximizarea impactului si inovarii
- Impactul si inovarea in H2020 - Ghid pentru propuneri
- Managementul proprietatii intelectuale
- Ghid privind proprietatea intelectuala
- Cum sa participi
- Apeluri deschise

Copyright Institutul Central de Cercetare Stiintifica        Proiectare structura site: Prof. univ. dr. Andronie Maria       Design meniu: Raluca Livia Niculae       Site optimizat pentru motoarele de cautare Google Chrome si Mozilla Firefox. .        Actualizat la: 08/02/2022