Acţiunea COST CA 16204 Distant Reading for European Literary History

Budapest Training School

Call for Applications to the Budapest Training School within the COST Action 16204: Distant Reading for European Literary History
The COST Action Distant Reading for European Literary History is organizing a Training School in Budapest, co-located with the DH_Budapest 2019 conference. Read more…


Universitatea Spiru Haret este implicată în Acţiunea COST Distant Reading for European Literary History prin intermediul doamnei prof. univ. dr. Luiza Marinescu şi a doamnei prof. univ. dr. Ruxandra Vasilescu, din cadrul Facultăţii de Litere, ce fac parte din Comitetul de Management al Acţiunii.

Acţiunea are drept scop crearea unei reţele diverse de cercetători care să lucreze împreună pentru a dezvolta resursele şi metodele necesare pentru a schimba felul în care este scrisă istoria literară europeană. Fundamentat pe paradigma Distant reading (adică pe utilizarea metodelor computaţionale de analiză pentru colecţii mari de texte), acţiunea va crea un cadru comun teoretic şi practic care va permite utilizarea metodelor computaţionale de analiză de text literar, metode inovative, sofisticate, pe texte literare
din cel puţin 10 limbi europene. Mai multe detalii…

În cadrul acestei acţiuni au fost  realizate o serie de interviuri de prof. univ. dr. Luiza Marinescu, cu sprijinul TVH.


This Action’s challenge is to create a vibrant and diverse network of researchers jointly developing the resources and methods necessary to change the way European literary history is written. Grounded in the Distant Reading paradigm (i.e. using computational methods of analysis for large collections of literary texts), the Action will create a shared theoretical and practical framework to enable innovative, sophisticated, data-driven, computational methods of literary text analysis across at least 10 European languages. Fostering insight into cross-national, large-scale patterns and evolutions across European literary traditions, the Action will facilitate the creation of a broader, more inclusive and better-grounded account of European literary history and cultural identity. Read more…


Interviews made by professor Luiza Marinescu, MC Member, with the support of TVH Channel.Dr. Jan Rybicky, Krakow, Poland Professor Christof SCHÖCH, University of Trier, Germany – Core Group Member, Action Chair, Grant Manager

 

The entire interview can be viewed here


Dr J. Berenike HERRMANN, University of Basel, Switzerland


Dr. Jessie Lebov, Central European University
  Dr. Marc Kosciejew,  University of Malta
Professor Rosario Arias, University of Malaga, SpainDr. Corina KOOLEN, Huygens Institute for the History of the Netherlands

Pentru mai multe detalii privind acţiunea puteţi accesa: https://www.distant-reading.net/

error

Enjoy this website? Please spread the word :)