ICCS
social sciences
economics
sciences
art_architectute
humanities
              social
social
bar'
Tradition neo-institutionalisation and pluralist realticulation of property rights in constructing identity based on global processes

Funding Institution: UEFSCDI- Programul Resurse Umane
Project Coordinator: Assistant Professor Monica Popa
Mentor: Professor Vintila Mihailescu
Budget: 68.251 euro
Implementation period: October 2011- October 2013

Keywords Property, Identity, Institutionalism, Unwritten rule, Tradition

Proiect summary

The purpose of the hereby project is to decipher the current articulations of collective forestry rights, the neo-institutionalisation processes and the instrumentalisation of tradition as phenomena which manifest themselves in the Romanian rural areas, in the context of a long historical processuality with an onset difficult to place in time. The aim of our actions is represented by the universal character of individual and human collectivity interests for property. The interest is objectified in the everyday life through symbolist formula, the reason consisting of cultural and economic logics which must be decoded in an empathic and comparative manner in terms of cultural relativism.

Objectives

a) The purpose of the project is to analyse, based on field socio-anthropological research, the current community frames in which the collective property right has been updated, with regards to the neo-institutionalisation tradition and identity models processes associated to the property phenomenon.
b) Using archive documents and historiographic sources, we plan to develop an ethnographic analysis of past community relations, in the order of their customary elements integrity.
c) The socio-anthropological research will focus on knowing the identity profile of the co-proprietors collectively owning forest resources, administrated and accessed in specific ways.
d) According to the type of property (obste - community, composesorat- compossesorate, padure comunala- communal forest and Comunitate de Avere-Fortune Community), we will observe if regional differences occur between co-proprietors\' identities.
e) Improve knowledge regarding the current universe of significances given to property and identity of those benefiting from the owned object. f) We will empirically observe if the neo-institutionalisation identity and joint property processes are expressions of the community opening up to rules which transcend local and regional frames.

Method and approach.

PROPOSED METHODOLOGY

1. Archive documentation in Romania
2. Analysis and inventory of bibliographic materials
3. The identity profile associated to property using quantitative methods - in-depth interview and language tests (identifying the respondent\'s axiological universe).
4. Significances will be analyzed by continuing to apply in-depth interviews and language tests.

Cercetatorul lunii

Mihnea Claudiu Drumea

 

Absolvent alFacultății de Drept, Universitatea „Spiru Haret”, licențiat în științejuridice, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu (1999),Mihnea Claudiu Drumea este autor al tezei de doctorat Contractul de muncă.Istoric, până la Codul muncii de la 1950,  susţinută la Facultatea de Drept,Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca, în aprilie 2007.

Ca membru al corpului profesoral din cadrul Facultății de Drept șiAdministrație Publică, Constanța, Universitatea „Spiru Haret”, Mihnea ClaudiuDrumea desfăşoară o bogată activitate didactică – evidențiată de varietatea decursuri pe care le predă: cursuri de dreptul muncii și securității sociale, dreptulrelațiilor individuale și colective de muncă, dreptul transporturilor șidreptul asigurărilor. Toate aceste cursuri se regăsesc în volume publicate atâtîn calitate de autor al cursurilor universitare în domeniul dreptului muncii: Dreptul muncii. Note de curs, Constanţa:Europolis, (2005), Contractul de muncă.Istoric, până la Codul muncii de la 1950, monografie, Constanţa: Europolis,(2007), Dreptul muncii. Curs universitar,Constanţa: Europolis, (2008), cât și co-autor al cursurilor de Relații colective de muncă, București:FRM, (2008), Relații individuale de muncă,București: FRM, (2008), Dreptul muncii.Caiet de seminar, Constanţa: Europolis, (2005, 2006), Elemente de dreptul muncii, Constanţa: Europolis, (2005),

Totodată, Mihnea Claudiu Drumea desfășoară și o activitate ştiinţificăsusținută: autor a peste 50 de articole în domeniul dreptului muncii, publicateîn reviste din țară și din străinătate, din care peste 10 indexate în BDI. Afost invitat plenar la conferințe înternaționale și a participat la numeroaseconferințe naționale și internaționale la care a susținutprelegeri, a moderat secțiuni și mese rotunde.

Activitatea organizatorică şi editorială a fost o constantă de-alungul carierei în plan științific și administrativ – subsecvent, în calitatede cancelar, prodecan și decan al Facultății de Drept și Administrație Publică,Constanța, a organizat conferințele naționale Sub Semnul Creativității și Inovației, CLPA-2009, Cea de-a XVI-asesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, Cultura socio-juridică – un factordeterminant în evoluţia societăţii, Cea de-a XVII-a sesiune de comunicăriştiinţifice a cadrelor didactice, 2010, Culturasocio-juridică – un factor de echilibru și stabilitate în perioadele de criză, Ceade-a XVIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, 2011 șicele 4 ediții ale conferinței internaționale Law and Social Order, LSO 2011, LSO 2012, LSO 2013, LSO 2014, coordonândalături de profesor univ. dr. Frank S. Ravitch (Universitatea din Michigan) șicercetătorul gr. I Arnaud Paturet (CNRS, Paris) editarea seriei Law and Social Order, promovândcalitatea în învăţământul şi în cercetarea universitară.