ICCS
social sciences
economics
sciences
art_architectute
humanities
              social
social
bar'
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei organizeaza Conferinta cu tema Mintea si functiile ei, sustinuta de catre Venerabilul Gonsar Tulku Rinpoche - Elvetia, in data de 15 aprilie, ora ora 18.30 in sala Studio (sediul din Ghica). Detalii suplimentare...

test
FDAP Cta organizeaza pe data de 7 mai a XXI-a sesiune de comunicari stiintifice a studentilor
Read more, Invitatie

MFC Cta organizeaza pe data de 6-7 mai a XX-a sesiune de comunicari stiintifice a studentilor, masteranzilor si cadrelor didactice,
Read more

The 6th International Conference on Business and Economy
Special Guests:
H.E. Ambassador Saker MALKAWI
Dr. Al Ghalayini MAHER, President of Al ISRA University, Jordan
Dr. Nabil EL NABER, Al ISRA University, Jordan
Dr. Dirar KUTAINI, President of CCERPA
http://www.icbe-ct.com
Read more...

Societatea pentru cultura si stiinta TOTEM
PrezentareCea de-a treia editie a conferintei internationale Drept si Ordine Sociala, LSO 2013, urmeaza a se desfasura în perioada 25-26 aprilie 2013, în sediul Facultatii de Drept si Administratie Publica, Universitatea Spiru Haret, din Constanta (str. Unirii, nr 67), eveniment prilejuit anul acesta si de aniversarea a celei de-a XX-a editie a sesiunii de comunicari stiintifice a cadrelor didactice a Facultatii de Drept si Administratie Publica Constanta, Universitatea Spiru Haret.
Partenerii celei de-a treia editie a conferintei internationale sunt:
• Universitatea de Stat din Michigan, Colegiul de Drept, SUA
• Institutul de Stat al Industriei Turismului, Departament Drept, Rusia
• Centru National de Cercetare Stiintifica, Franta
• Institutul Central de Cercetare Stiintifica, Bucuresti, România
• Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, România
• Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Constanta
• Addleton Academic Publishers (New York);
• Contemporary Science Association (New York);
• Institute of Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences (New York).
LSO 2013

In data de 9 iunie 2012 a avut loc la Sala de Consiliu a Universitatii Spiru Haret conferinta Educatia in societea cunoasterii si informatizarii. Scopul conferintei a fost stimularea dialogului, generarea de noi perspective, schimb de experienta si promovarea cooperarii în domeniul educatiei într-o societate globalizata. Conferinta a fost organizata de Institutul Central de Cercetare Stiintifica.

Cercetatorul lunii

Mihnea Claudiu Drumea

 

Absolvent alFacultății de Drept, Universitatea „Spiru Haret”, licențiat în științejuridice, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu (1999),Mihnea Claudiu Drumea este autor al tezei de doctorat Contractul de muncă.Istoric, până la Codul muncii de la 1950,  susţinută la Facultatea de Drept,Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca, în aprilie 2007.

Ca membru al corpului profesoral din cadrul Facultății de Drept șiAdministrație Publică, Constanța, Universitatea „Spiru Haret”, Mihnea ClaudiuDrumea desfăşoară o bogată activitate didactică – evidențiată de varietatea decursuri pe care le predă: cursuri de dreptul muncii și securității sociale, dreptulrelațiilor individuale și colective de muncă, dreptul transporturilor șidreptul asigurărilor. Toate aceste cursuri se regăsesc în volume publicate atâtîn calitate de autor al cursurilor universitare în domeniul dreptului muncii: Dreptul muncii. Note de curs, Constanţa:Europolis, (2005), Contractul de muncă.Istoric, până la Codul muncii de la 1950, monografie, Constanţa: Europolis,(2007), Dreptul muncii. Curs universitar,Constanţa: Europolis, (2008), cât și co-autor al cursurilor de Relații colective de muncă, București:FRM, (2008), Relații individuale de muncă,București: FRM, (2008), Dreptul muncii.Caiet de seminar, Constanţa: Europolis, (2005, 2006), Elemente de dreptul muncii, Constanţa: Europolis, (2005),

Totodată, Mihnea Claudiu Drumea desfășoară și o activitate ştiinţificăsusținută: autor a peste 50 de articole în domeniul dreptului muncii, publicateîn reviste din țară și din străinătate, din care peste 10 indexate în BDI. Afost invitat plenar la conferințe înternaționale și a participat la numeroaseconferințe naționale și internaționale la care a susținutprelegeri, a moderat secțiuni și mese rotunde.

Activitatea organizatorică şi editorială a fost o constantă de-alungul carierei în plan științific și administrativ – subsecvent, în calitatede cancelar, prodecan și decan al Facultății de Drept și Administrație Publică,Constanța, a organizat conferințele naționale Sub Semnul Creativității și Inovației, CLPA-2009, Cea de-a XVI-asesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, Cultura socio-juridică – un factordeterminant în evoluţia societăţii, Cea de-a XVII-a sesiune de comunicăriştiinţifice a cadrelor didactice, 2010, Culturasocio-juridică – un factor de echilibru și stabilitate în perioadele de criză, Ceade-a XVIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, 2011 șicele 4 ediții ale conferinței internaționale Law and Social Order, LSO 2011, LSO 2012, LSO 2013, LSO 2014, coordonândalături de profesor univ. dr. Frank S. Ravitch (Universitatea din Michigan) șicercetătorul gr. I Arnaud Paturet (CNRS, Paris) editarea seriei Law and Social Order, promovândcalitatea în învăţământul şi în cercetarea universitară.