ICCS
social sciences
economics
sciences
art_architectute
humanities
              sciences
sciences
bar'
Prof. Univ. Dr. Turcu Danut titular disciplinele Microbiologie. Imunologie. Farmacologie
In perioada 2012-2014 a coordonat stiintific 11 licente si o dizertatie. A participat in calitate de referent stiintific la 10 teze de doctorat. Este membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, Asociatiei Generale a Medicilor veterinari din Romania si Societatii Romana de Microbiologie si expert RENAR in domeniul microbiologie imunologie laborator. In perioada 2012-2014 a avut 4 contracte de cercetare. Contract cercetare nr. 227/2012 - Prepararea inoculului şi urmărirea infecţiei stafilococice într-un model experimental Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele in calitate de director contract: Valoare 2.500 lei; Contract cercetare nr. 304/2012 Radiologic exams of rabbits infected of a Staphylococcus strain in a experimental model. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, in calitate de membru in echipa de cercetare, valoare 8.000 lei; Contract cercetare nr. 264/21.05.2013- Servicii de monitorizare microbiologică a iepurilor folosiţi înt-un model experimental de osteomielită. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, in calitate de director de contract, valoare 6.000 lei.
In cursul anului 2014 a elaborat 2 proiecte de cercetare pentru competitia parteneriate si a indeplinit punctajul de finantare si s-a incheiat contractul UEFISCDI nr 186/2014 UEFISCDI, care se va deruleaza in perioada 2014-2016, Tehnologie de biofortifiere protectiva cu seleniu a culturilor de crucifere pentru producerea unor alimente functionale cu un continut sigur si constant de compusi chemopreventivi. Turcu Danut Director contract membri in echipa Grigorescu Paul, Petrut Tanase, Condur Dan, valoare 198.000 lei.
Activitatea de cercetare s-a finalizat prin publicare de lucrari stiintifice. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, anale ale universităţilor: Non-sticking antibacterial protection of biomedical devices. Cristina C. Surdu-Bob, Danut Turcu, Marius Badulescu, Cristin Coman, Catalin Luculescu, Alexandru Anghel. Book of abstracts 4th International Conference on plasma medicine ICPM4, 2012, Orleans France, June 17-21, Proceedings, p. 120; Clinical parameters – possible indicators of infection levels in a rabbit tibial osteomyelitis model, Surdu-Bob C., Coman C., Vlase E., Turcu D., Badulescu M. International Symposium Rus-LASA- Science based assessement of laboratory animal welfare, 17-19 November 2014, St. Petersburg, Russia, 2014, Abstract book p. 81; Protective biofortification with selenium of cruciferous crops for production of functional food. Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu. Simpozion International –Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM editia a X-a, Bucuresti, Romania30-31 oct. 2014, Abstract volume, p 47. Coman C. , Surdu Bob C., Barbuceanu F., Turcu D., Popovici A., Vlase E., Oporanu M., Badulescu M. Refining an experimental model of osteomielytis in rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. May 2013, Vol. 52, No. 3, p.265. ISSN 1559-6109; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Florica Barbuceanu, Ene Vlase, Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Local treatment of induced chronic osteomyelitis in rabbit tibia – A comparative study. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 96. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Ene Vlase, Florica Barbuceanu Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Preventive treatment implant particles against osteomyelitis – An animal model. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 94. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656.
Activitatea de cercetare s-a finalizat prin publicare de lucrari stiintifice. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, anale ale universităţilor: Non-sticking antibacterial protection of biomedical devices. Cristina C. Surdu-Bob, Danut Turcu, Marius Badulescu, Cristin Coman, Catalin Luculescu, Alexandru Anghel. Book of abstracts 4th International Conference on plasma medicine ICPM4, 2012, Orleans France, June 17-21, Proceedings, p. 120; Clinical parameters – possible indicators of infection levels in a rabbit tibial osteomyelitis model, Surdu-Bob C., Coman C., Vlase E., Turcu D., Badulescu M. International Symposium Rus-LASA- Science based assessement of laboratory animal welfare, 17-19 November 2014, St. Petersburg, Russia, 2014, Abstract book p. 81; Protective biofortification with selenium of cruciferous crops for production of functional food. Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu. Simpozion International –Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM editia a X-a, Bucuresti, Romania30-31 oct. 2014, Abstract volume, p 47. Coman C. , Surdu Bob C., Barbuceanu F., Turcu D., Popovici A., Vlase E., Oporanu M., Badulescu M. Refining an experimental model of osteomielytis in rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. May 2013, Vol. 52, No. 3, p.265. ISSN 1559-6109; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Florica Barbuceanu, Ene Vlase, Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Local treatment of induced chronic osteomyelitis in rabbit tibia – A comparative study. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 96. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Ene Vlase, Florica Barbuceanu Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Preventive treatment implant particles against osteomyelitis – An animal model. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 94. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656.

Alina Olteanu

Alina Olteanu este licentiata in Informatica (2003) la Universitatea Bucuresti. A absolvit masterul in Matematica Aplicata (2005) la Universitatea Politehnica Bucuresti si masterul in Informatica (2007) la University of Alabama, Tuscaloosa, SUA. Din 2009 detine titlul de doctor in Informatica, titlu obtinut la University of Alabama, SUA, cu teza \"Network Security: Design, Analysis and Tradeoff Evaluation\". In prezent este lector universitar la departamentul de Matematica si Informatica al Universitatii Spiru Haret din Bucuresti.

Este membra a comitetului editorial al jurnalului ISRN: Sensor Networks si a participat ca evaluator din partea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice in competitia de proiecte de cercetare aplicata PCCA 2011.

Principalele domenii de interes stiintific includ retele wireless de senzori, securitate in retele wireless, optimizare in retelistica si criptografie.
Conf. univ. dr. Liliana Guran a absolvit Facultatea de Geografie a Universitătii din Bucuresti în anul 1985 si a obtinut titlul de doctor în geografie la Academia Română în 1999, cu lucrarea Studiul geografic al investiţiilor străine din România.

După 1990 a devenit cercetător în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române iar din 2002 a ocupat succesiv posturile de lector universitar si conferentiar la Facultatea de Geografie a Universitătii ”Spiru Haret”.

Activitatea de cercetare desfăşurată de-a lungul unei perioade de 22 de ani se cantonează în domenii precum geografia rurală, geografia socială, cea regională şi cea economică, şi s-a materializat în peste 60 de lucrări apărute în publicaţii de specialitate româneşti şi străine şi în mai mult de 60 de participări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. Studiile efectuate au vizat determinarea caracteristicilor socio-economice ale spaţiului naţional în ansamblul său dar şi ale unor regiuni din România.
Iordan Duda

Iordan Duda a absolvit matematica (1975) si este doctor in Matematica (1988), titlu obtinut la Universitatea din Bucuresti pentru teza din domeniul mecanica mediilor continue- Modelarea materialelor de tip roca si elaborarea unei noi metode de rezolvare a unor ecuatii neliniare prin dezvoltari în serii de tip Fliess. Intre 1977 si 1999 a fost asistent, lector si conferentiar de matematica la Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti si la Academia de Politie Al.I.Cuza. Din 2000 este profesor universitar la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti.

Este membru fondator al Fundatiei Romania de Maine si a Universitatii Spiru Haret –19 februarie 1991, si membru fondator al Forumului Balcanic de Comunicare BFC- 2005 Kavala, Grecia. Din 2011 este membru in Management Bord al European Assiciation of Erasmus Coordinators.

In 2004 a primit titlul Cavaler al Ordinului Meritul pentru Învatamânt în grad de Ofiter.

De-a lungul carierei a scris 28 de carti, monografii, peste 40 de articole stiintifice din diverse domenii ale matematicii si informaticii si a participat si organizat peste 40 de conferinte interne si internationale. In teza de doctorat si in lucrarile ulterioare a propus si dezvoltat o noua metoda de integrare a ecuatiilor modelului elastovascoplastic de comportare a rocilor prin transferarea problemei originale in domeniul teoriei sistemelor- metoda ce apare pentru prima oara . Pentru descrierea evolutiei locale a sistemului dinamic se folosesc solutii sub forma seriilor in variabile necomutative de tip Fliess .


Grigore Albeanu

Grigore Albeanu a absolvit informatica (1984) si este doctor in Matematica (1996), titlu obtinut la Universitatea din Bucuresti pentru o teza despre modele neliniare (tratare din punctul de vedere al statisticii computationale). Din 1984 pana in 1989 a lucrat ca dezvoltator de programe pe calculator la ICAS si CCSIT-ITC in Bucuresti (analiza datelor, proiectare asistata de calculator, sisteme informatice, sisteme de operare in timp real, grafica pe calculator). Intre 1991 si 2002 a fost asistent, lector si conferentiar de informatica la Universitatea din Bucuresti. A fost numit profesor universitar de informatica la Universitatea din Oradea in 2002 (Ordinul MEC 5286/28.12.2001). Intre 2004 si 2007 a fost directorul Departamentului UNESCO IT la Universitatea din Oradea. Din 2007 este profesor universitar de informatica la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti.

In prezent se preocupa de cercetarea diverselor aspecte ale calculului stiintific, de modelare si simulare, de fiabilitatea programelor pe calculator si de E-learning.

Grigore Albeanu este autor si coautor a peste 80 de lucrari si 10 cursuri universitare de matematici aplicate si informatica.

Este membrul a numeroase comitete stiintifice din Romania si din strainatate, fiind referent activ (IJCCC, Conferintele: ICCCC, CSEDU, IARIA, SSARS, ICVL), recenzor (la ACM Computing reviews din 1988), moderator (Conferintele internationale: ESREL 2005, ELSE 2007, ELSE 2008, ELSE 2009, SSARS 2009, etc) si profesor invitat (SSARS).

In colaborare cu Marin Vlada (coordonator de proiect, Universitatea din Bucuresti) Mircea Dorin Popovici (Universitatea Ovidius din Constanta) si Radu Jugureanu (SIVECO Romania) organizeaza Conferinta Internationala despre Invatamant Virtual (ICVL) (http://www.icvl.eu).


Cercetatorul lunii

Prof. Univ. Dr. Turcu Danut titular disciplinele Microbiologie. Imunologie. Farmacologie

In perioada 2012-2014 a coordonat stiintific 11 licente si o dizertatie. A participat in calitate de referent stiintific la 10 teze de doctorat. Este membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, Asociatiei Generale a Medicilor veterinari din Romania si Societatii Romana de Microbiologie si expert RENAR in domeniul microbiologie imunologie laborator. In perioada 2012-2014 a avut 4 contracte de cercetare. Contract cercetare nr. 227/2012 - Prepararea inoculului şi urmărirea infecţiei stafilococice într-un model experimental Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele in calitate de director contract: Valoare 2.500 lei; Contract cercetare nr. 304/2012 Radiologic exams of rabbits infected of a Staphylococcus strain in a experimental model. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, in calitate de membru in echipa de cercetare, valoare 8.000 lei; Contract cercetare nr. 264/21.05.2013- Servicii de monitorizare microbiologică a iepurilor folosiţi înt-un model experimental de osteomielită. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, in calitate de director de contract, valoare 6.000 lei.
In cursul anului 2014 a elaborat 2 proiecte de cercetare pentru competitia parteneriate si a indeplinit punctajul de finantare si s-a incheiat contractul UEFISCDI nr 186/2014 UEFISCDI, care se va deruleaza in perioada 2014-2016, Tehnologie de biofortifiere protectiva cu seleniu a culturilor de crucifere pentru producerea unor alimente functionale cu un continut sigur si constant de compusi chemopreventivi. Turcu Danut Director contract membri in echipa Grigorescu Paul, Petrut Tanase, Condur Dan, valoare 198.000 lei.
Activitatea de cercetare s-a finalizat prin publicare de lucrari stiintifice. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, anale ale universităţilor: Non-sticking antibacterial protection of biomedical devices. Cristina C. Surdu-Bob, Danut Turcu, Marius Badulescu, Cristin Coman, Catalin Luculescu, Alexandru Anghel. Book of abstracts 4th International Conference on plasma medicine ICPM4, 2012, Orleans France, June 17-21, Proceedings, p. 120; Clinical parameters – possible indicators of infection levels in a rabbit tibial osteomyelitis model, Surdu-Bob C., Coman C., Vlase E., Turcu D., Badulescu M. International Symposium Rus-LASA- Science based assessement of laboratory animal welfare, 17-19 November 2014, St. Petersburg, Russia, 2014, Abstract book p. 81; Protective biofortification with selenium of cruciferous crops for production of functional food. Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu. Simpozion International –Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM editia a X-a, Bucuresti, Romania30-31 oct. 2014, Abstract volume, p 47. Coman C. , Surdu Bob C., Barbuceanu F., Turcu D., Popovici A., Vlase E., Oporanu M., Badulescu M. Refining an experimental model of osteomielytis in rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. May 2013, Vol. 52, No. 3, p.265. ISSN 1559-6109; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Florica Barbuceanu, Ene Vlase, Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Local treatment of induced chronic osteomyelitis in rabbit tibia – A comparative study. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 96. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Ene Vlase, Florica Barbuceanu Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Preventive treatment implant particles against osteomyelitis – An animal model. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 94. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656.
Activitatea de cercetare s-a finalizat prin publicare de lucrari stiintifice. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, anale ale universităţilor: Non-sticking antibacterial protection of biomedical devices. Cristina C. Surdu-Bob, Danut Turcu, Marius Badulescu, Cristin Coman, Catalin Luculescu, Alexandru Anghel. Book of abstracts 4th International Conference on plasma medicine ICPM4, 2012, Orleans France, June 17-21, Proceedings, p. 120; Clinical parameters – possible indicators of infection levels in a rabbit tibial osteomyelitis model, Surdu-Bob C., Coman C., Vlase E., Turcu D., Badulescu M. International Symposium Rus-LASA- Science based assessement of laboratory animal welfare, 17-19 November 2014, St. Petersburg, Russia, 2014, Abstract book p. 81; Protective biofortification with selenium of cruciferous crops for production of functional food. Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu. Simpozion International –Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM editia a X-a, Bucuresti, Romania30-31 oct. 2014, Abstract volume, p 47. Coman C. , Surdu Bob C., Barbuceanu F., Turcu D., Popovici A., Vlase E., Oporanu M., Badulescu M. Refining an experimental model of osteomielytis in rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. May 2013, Vol. 52, No. 3, p.265. ISSN 1559-6109; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Florica Barbuceanu, Ene Vlase, Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Local treatment of induced chronic osteomyelitis in rabbit tibia – A comparative study. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 96. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656; Cristina Carmen Surdu Bob, Cristin Coman, Ene Vlase, Florica Barbuceanu Andrei Popovici, Danut Turcu, Marius Badulescu. Preventive treatment implant particles against osteomyelitis – An animal model. Journal of Biotechnology Volume 185, Pages S 94. Supplement, September 2014. ISSN 0168-1656.