ICCS
social sciences
economics
sciences
art_architectute
humanities
              social
social
bar'

Mihnea Claudiu Drumea

 

Absolvent alFacultății de Drept, Universitatea „Spiru Haret”, licențiat în științejuridice, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu (1999),Mihnea Claudiu Drumea este autor al tezei de doctorat Contractul de muncă.Istoric, până la Codul muncii de la 1950,  susţinută la Facultatea de Drept,Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca, în aprilie 2007.

Ca membru al corpului profesoral din cadrul Facultății de Drept șiAdministrație Publică, Constanța, Universitatea „Spiru Haret”, Mihnea ClaudiuDrumea desfăşoară o bogată activitate didactică – evidențiată de varietatea decursuri pe care le predă: cursuri de dreptul muncii și securității sociale, dreptulrelațiilor individuale și colective de muncă, dreptul transporturilor șidreptul asigurărilor. Toate aceste cursuri se regăsesc în volume publicate atâtîn calitate de autor al cursurilor universitare în domeniul dreptului muncii: Dreptul muncii. Note de curs, Constanţa:Europolis, (2005), Contractul de muncă.Istoric, până la Codul muncii de la 1950, monografie, Constanţa: Europolis,(2007), Dreptul muncii. Curs universitar,Constanţa: Europolis, (2008), cât și co-autor al cursurilor de Relații colective de muncă, București:FRM, (2008), Relații individuale de muncă,București: FRM, (2008), Dreptul muncii.Caiet de seminar, Constanţa: Europolis, (2005, 2006), Elemente de dreptul muncii, Constanţa: Europolis, (2005),

Totodată, Mihnea Claudiu Drumea desfășoară și o activitate ştiinţificăsusținută: autor a peste 50 de articole în domeniul dreptului muncii, publicateîn reviste din țară și din străinătate, din care peste 10 indexate în BDI. Afost invitat plenar la conferințe înternaționale și a participat la numeroaseconferințe naționale și internaționale la care a susținutprelegeri, a moderat secțiuni și mese rotunde.

Activitatea organizatorică şi editorială a fost o constantă de-alungul carierei în plan științific și administrativ – subsecvent, în calitatede cancelar, prodecan și decan al Facultății de Drept și Administrație Publică,Constanța, a organizat conferințele naționale Sub Semnul Creativității și Inovației, CLPA-2009, Cea de-a XVI-asesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, Cultura socio-juridică – un factordeterminant în evoluţia societăţii, Cea de-a XVII-a sesiune de comunicăriştiinţifice a cadrelor didactice, 2010, Culturasocio-juridică – un factor de echilibru și stabilitate în perioadele de criză, Ceade-a XVIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, 2011 șicele 4 ediții ale conferinței internaționale Law and Social Order, LSO 2011, LSO 2012, LSO 2013, LSO 2014, coordonândalături de profesor univ. dr. Frank S. Ravitch (Universitatea din Michigan) șicercetătorul gr. I Arnaud Paturet (CNRS, Paris) editarea seriei Law and Social Order, promovândcalitatea în învăţământul şi în cercetarea universitară. 


Flavia Lucia Ghencea
      Lector universitar la Facultatea de Drept si Administratie Publica din Constanta, titular al disciplinei Drept administrativ.
     Absolventa în 1993 a Universitatii Tehnice de Constructii din Bucuresti, îsi redefineste traiectul profesional si, din 1994, ia drumul dreptului. Licentiata de Universitatea Lucian Blagadin Sibiu in 1999, continua parcursul stiintific la Universitatea Bucuresti,unde urmeaza studii doctorale în domeniul drept, pe care le finalizeaza in 2012, cu o teza apreciata de comisie cu calificativul foarte bine/magna cum laudae, cu titlul „Regimul autorizarii în dreptul românesc si comparat. Privire speciala asupra autorizarii tacite”.
     Preocupata permanent de aprofundarea cunostintelor dobândite si asimilarea unora noi, urmeaza programe de dezvoltare personala si profesionala. Este formator autorizat, manager de proiect, redactor de acte normative si expert în proiecte europene.
     Cadru didactic devotat catedrei, se ocupa de activitatea de consiliere si orientare în cariera a studentilor, îi îndruma si îi ajuta ori de câte ori acestia au nevoie.
     Membra în organisme si asociatii nationale si internationale de profil – Institutul de Stiinte Administrative Paul Negulescu, Societatea Academica de Stiinte Administrative, Uniunea Juristilor din România, International Institute of Administrative Sciences, se remarca printr-o bogata activitate stiintifica si didactica, este autoarea a 7 carti si peste 40 de articole publicate în paginile unor reviste nationale si internationale de prestigiu sau în volumele unor manifestari stiintifice.
     Contributia cea mai de seama la domeniul stiintelor juridice si administrative o constituie ultima sa lucrare, Autorizarea administrativa.Teorie. Practica. Jurisprudenta, rodul cercetarilor laborioase savârsite pe parcursul pregatirii doctorale alaturi de doi profesori de exceptie: regretatul prof.univ.dr. Antonie Iorgovan si, mai apoi, reputata specialista, prof.univ.dr. Verginia Vedinas.
     Semnificatia speciala a lucrarii, în primul rând pentru ca umple un gol în doctrina juridica si administrativa, si apoi pentru ca abordeaza un subiect complex, aflat la interferenta dintre mai multe ramuri ale dreptului, dar si dintre drept si stiintele exacte, face ca, la Sibiu, pe 17 mai 2013, Institutul de Stiinte Administrative Paul Negulescu, sa fie gazda lansarii volumului, aparut sub egida Editurii Universul Juridic.      Manifestarea s-a desfasurat într-o atmosfera de înalta tinuta, în prezenta specialistilor în stiinte juridice si administrative reuniti la conferinta, personalitati în domeniile lor de activitate, teoreticieni si practicieni deopotriva, membrii ai mediului academic, magistrati si reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale.
     În cuvântul sau, d-na prof.univ.dr.Verginia Vedinas, face o prezentare a lucrarii, apreciind-o ca rezultatul unui demers laborios pe un teren prea putin aprofundat de doctrina de specialitate si „niciodata de o maniera asa cum a realizat-o autoarea”, despre care, tine sa precizeze ca: „a venit în domeniul juridic cu maturitatea, precizia, concretetea si claritatea pe care i le-au dat stiintele ingineresti, lucru care a ajutat-o sa devina un jurist de forta, pasionat, dar si un cadru didactic daruit catedrei si studentilor sai”.
Lista lucrari 2013

Elena-Claudia Rusu (n. 1973)
Este absolventa a Facultatii de Sociologie-Psihologie a Universitatii Spiru Haret si are o dubla licenta in psihologie si sociologie la Universitatea Bucuresti, Facultatea Sociologie, Psihologie si Pedagogie (1998).
In anul 2008 obtine titlul de Doctor in psihologie cu o lucrare inedita pe tema psihoterapiei prin film si lanseaza termenul de \"filmoterapie\". Prima parte a tezei a fost publicata in cadrul lucrarii Psihologie si Cinematografie. Functiile psihosociale ale filmelor (2008).
A mai publicat: Societate si diversitate culturala (2004), Psihologie cognitiva (2007) si Curente noi in psihologie. Introducere in analiza tranzactionala (2010).
Din 1998 si pâna in prezent preda ca lector universitar la facultatea pe care a absolvit-o si desfasoara o practica privata ca psihoterapeut specialist in cadrul cabinetului individual de psihologie.
Este interesata sa studieze noile paradigme si teorii din psihologie, in special psihologia transpersonala.
Elena-Claudia a urmat cursuri de formare in psihoterapie cognitiv-comportamentala, analiza tranzactionala si psihoterapie sistemica de familie- metoda Constelatii Familiale, creata de Bert Hellinger (Germania).
In prezent faciliteaza grupuri de Constelatii Familiale si este formata si supervizata de Barbara Morgan, psihoterapeut (Anglia).
Elena-Claudia este maestru Reiki, practica Qi-Gong si a invatat tehnici arhaice de vindecare de la Aurel Mocanu (România), Carlos Sauer (Brazilia) si Vernon Foster (S.U.A).
In prezent, este interesata de studiul si practicarea psihoterapiei ortodoxe.
Contact: claudiaerusu@yahoo.com

Cercetatorul lunii

Mihnea Claudiu Drumea

 

Absolvent alFacultății de Drept, Universitatea „Spiru Haret”, licențiat în științejuridice, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu (1999),Mihnea Claudiu Drumea este autor al tezei de doctorat Contractul de muncă.Istoric, până la Codul muncii de la 1950,  susţinută la Facultatea de Drept,Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca, în aprilie 2007.

Ca membru al corpului profesoral din cadrul Facultății de Drept șiAdministrație Publică, Constanța, Universitatea „Spiru Haret”, Mihnea ClaudiuDrumea desfăşoară o bogată activitate didactică – evidențiată de varietatea decursuri pe care le predă: cursuri de dreptul muncii și securității sociale, dreptulrelațiilor individuale și colective de muncă, dreptul transporturilor șidreptul asigurărilor. Toate aceste cursuri se regăsesc în volume publicate atâtîn calitate de autor al cursurilor universitare în domeniul dreptului muncii: Dreptul muncii. Note de curs, Constanţa:Europolis, (2005), Contractul de muncă.Istoric, până la Codul muncii de la 1950, monografie, Constanţa: Europolis,(2007), Dreptul muncii. Curs universitar,Constanţa: Europolis, (2008), cât și co-autor al cursurilor de Relații colective de muncă, București:FRM, (2008), Relații individuale de muncă,București: FRM, (2008), Dreptul muncii.Caiet de seminar, Constanţa: Europolis, (2005, 2006), Elemente de dreptul muncii, Constanţa: Europolis, (2005),

Totodată, Mihnea Claudiu Drumea desfășoară și o activitate ştiinţificăsusținută: autor a peste 50 de articole în domeniul dreptului muncii, publicateîn reviste din țară și din străinătate, din care peste 10 indexate în BDI. Afost invitat plenar la conferințe înternaționale și a participat la numeroaseconferințe naționale și internaționale la care a susținutprelegeri, a moderat secțiuni și mese rotunde.

Activitatea organizatorică şi editorială a fost o constantă de-alungul carierei în plan științific și administrativ – subsecvent, în calitatede cancelar, prodecan și decan al Facultății de Drept și Administrație Publică,Constanța, a organizat conferințele naționale Sub Semnul Creativității și Inovației, CLPA-2009, Cea de-a XVI-asesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, Cultura socio-juridică – un factordeterminant în evoluţia societăţii, Cea de-a XVII-a sesiune de comunicăriştiinţifice a cadrelor didactice, 2010, Culturasocio-juridică – un factor de echilibru și stabilitate în perioadele de criză, Ceade-a XVIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, 2011 șicele 4 ediții ale conferinței internaționale Law and Social Order, LSO 2011, LSO 2012, LSO 2013, LSO 2014, coordonândalături de profesor univ. dr. Frank S. Ravitch (Universitatea din Michigan) șicercetătorul gr. I Arnaud Paturet (CNRS, Paris) editarea seriei Law and Social Order, promovândcalitatea în învăţământul şi în cercetarea universitară.